Centre de dia

Equipament diürn que ofereix diferents serveis a la gent gran i els seus familiars.
Oferim un programa enfocat a persones que necessiten ajuda per a les activitats bàsiques i instrumentals del seu dìa a dìa. Ens permet atendre als nostres residents, durant les hores del dìa, tornant a casa per passar les nits i caps de setmana en el seu entorn de referència. Rebent una atenció especialitzada amb una finalitat preventiva i rehabilitadora.

Atenció individual

Atenció sanitaria i social amb un seguiment i valoració a la persona: situació social, personal i familiar. Elavoració d’un programa d’atenció individual que consiteix en:
1. Atenció d’infermria: seguiment mèdic, farmacològic i sanitari.
2. Terapies i tallers: durant la setmana es realitza un programa de diferents activistas i tallers, que els ajuda a mantenir i potenciar les seves aptituds físiques i mentals.

Fisioterapia

Tractaments enfocats a la rehabilitació, manteniment i millora de les aptituds motrius

Dietes personalitzades

Serveis d’àpats: esmorzar,menjar i bernar.
Servei de nutricionista: dietes adaptades a les necessitats nutricionals del resident.

Orientació familiar

Suport, orientació, consultes, informació i formació sobre cures i atencions.
Interacció familiar a les activitats del centre, festes, cel-lebracions, excursions…